กุหลาบนานาชนิด

 กุหลาบเป็นพืชในวงศ์ Rosaceae มีชื่อสกุลว่า Rosa  ชื่อสกุล

     

นี้เป็นภาษาละตินพืชในสกุล Rosa มีอยู่ประมาณ125 ชนิด

 ประมาณ 95 ชนิดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียอีก 18 ชนิดมีถิ่นกำเนิด

อยู่ในสหรัฐอเมริกา

      กุหลาบเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดต้นสูงตั้งแต่ 10 เซนติเมตร จนสูงเป็นเมตร

 ตามธรรมชาติกุหลาบเป็นไม้ผลัดใบตามลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม

ปกคลุมทั่วไปมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปในแต่ละพันธุ์ 

การจำแนกประเภทของกุหลาบแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

1. Hybrid Tea    กุหลาบประเภทนี้เป็นกุหลาบที่ได้รับความนิยมและรู้จักกันดี 

 เป็นกุหลาบที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดก้านช่อดอกยาว 

ปกติแล้วในแต่ละก้านจะมีเพียง 1 ดอก  เป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอม 

   ลักษณะทั่วไปของดอก Hybird Tea ก็คือ เป็นกุหลาบดอกใหญ่

 มีรูปทรงดอกสวย มีการออกดอกอย่างต่อเนื่องต้นมีขนาดใหญ่ 

แข็งแรง ต้นจะสูงประมาณ 75-150 เซนติเมตร หรือมากกว่านี้

 มีก้านดอกยาว จึงเหมาะสำหรับทำไม้ตัดดอก  มีสีเกือบทุกสี ยกเว้นสีน้ำเงิน

 ดอกมักมีกลิ่นหอม ส่วนมากปลูกเป็นไม้ดอกประดับบ้านเรือนและสวน

2.Floribunda   

 เป็นกุหลาบที่นักผสมไม้ปรับปรุงพันให้กุหลาบนี้ออกดอกหลายดอกในหนึ่ง

ช่อกุหลาบประเภทFloribunda นี้ได้จากการผสมกุหลาบ Polyantha

 ซึ่งมีดอกเป็นช่อกับกุหลาบประเภท Hybrid Tea ทำให้ลูกผสมที่ได้ 

หรือกุหลาบประเภท Florbunda นี้มีขนาดใหญ่กว่ากุหลาบประเภท

 Polyanthaจะมีรูปร่างคล้ายกับกุหลาบประเภท Hybrid Tea 

มักจะมีทรงพุ่มเตี้ย ดอกเป็นช่อ และบานพร้อมกัน

กุหลาบประเภทจึงปลูกเป็นไม้ประดับแปลง

3. Grandiflora เป็นกุหลาบที่พัฒนามาจากกุหลาบ  Floribunda

 อีกทีหนึ่ง กุหลาบประเภทนี้จะออกดอกเป็นช่อคล้ายกุหลาบประเภท 

Floribunda แต่ดอกมีขนาดใหญ่กว่าและรูปดอกนั้นมีลักษณะคล้าย

กับกุหลาบประเภท Hybrid Tea มาก กุหลาบประเภทนี้มีพุ่มขนาดใหญ่

 ดอกมีขนาดปานกลาง บางพันธุ์ก็ตรงข้ามกัน

คือมีดอกจำนวนน้อย ก้านช่อดอกยาวปานกลางกุหลาบประเภท

 Grandiflora นี้มีทรงต้นสูง  จึงนิยมปลูกเป็นฉากหลัง

4. Miniature

  กุหลาบประเภทนี้เรียกว่า กุหลาบหนู กุหลาบประเภทนี้เป็นที่นิยมเมื่อ

 20-30 ปีมานี้เองกุหลาบหนูเป็นลูกผสมของกุหลาบประเภท 

Polyantha กับกุหลาบประเภท Floribunda กับกุหลาบป่าบางชนิด 

กุหลาบหนูจะมีต้นและใบขนาดเล็ก เป็นกุหลาบประเภทใหม่

ที่มีกำเนิดมาประมาณ 50-60 ปีที่แล้ว เป็นกุหลาบที่ย่อส่วนลงมา

 จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง นิยมปลูกเป็นไม้ตามแนวรั้ว

 และเป็นไม้ประดับแปลง ไม่มีใครรู้ว่ากุหลาบหนูเกิดเมื่อใด 

และมีต้นต่อมาจากไหน แต่ส่วนใหญ่ในอเมริกานั้น

 นิยมปลูกประดับบ้าน ริมรั้วเตี้ยๆเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า บางครั้งก็จะตัดดอกมาปักแจกันเล็กๆ 

วางบนโต๊ะทำงาน

5.  Climber

  กุหลาบประเภทนี้คนไทยเรียกว่า  กุหลาบเลื้อย กุหลาบเลื้อย

บางพันธุ์นั้นได้มาจากการผสมพันธุ์ขึ้นมา บางพันธุ์ก็เกิดจาก

การกลายพันธุ์ของกุหลาบ ซึ่งกุหลาบที่กลายพันธุ์นี้จะมีรูปทรง

ดอกต่างๆ เหมือนกุหลาบพันธุ์เดิม แต่จะมีลำต้นเลื้อย

กุหลาบเลื้อยนี้จะนิยมปลูกตามรั้วบ้าน ปลูกเกาะต้นไม้

 หรือปลูกให้เลื้อยไปตามโครงที่สร้างขึ้น

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: