เพื่อนสนิทคิดซื่อบื้อ 6/1

นางสาว  ปัทมา  ชนะสะแบง   ชื่อเล่น  เมย์
เกิดวันที่  24   มิถุนายน   2536
ปัจจุบันกำลังศึกษาที่โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
บ้านเลขที่ 5  หมู่ 2 ต.สามัคคี  อ.น้ำโสม   จ.อุดรธานี  
 
 

รายละเอียดบนเว็บไซต์
       เว็บไซตืนี้เป็นเว็บไซต์ที่รวมความรู้และความสนุกไว้ในเว็บไซต์โดยมีหัวข้อเรื่องและข้อมูลดังนี้  กุหลาบนานาชนิด      ตำนานและความเป็นมาของดอกกุหลาบ
สีกุหลาบบอกความนัย     การจัดตั้งประเทศอาเซียน    กฎบัตรอาเซียน       วัฒนธรรม  ความขัดแย้ง ความหวัง ของกลุ่มประเทศอาเซียน
เพลงเกี่ยวกับอาเซียน 5 เพลง 

คลิ๊กเล้ยวิดีโดเพื่อนสนิทคิดซื่อบื้อ 6/1

โฆษณา

เพลงอาเซียน flv

11เพลงประจำอาเซียน

รวมเทียนไทยสู่อาเซียน

The Asean way

เพลงอาเซียน


เชิญฟังเพลงอาเซียนกับเรานะคะ

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.